Rượu Vang Valdivieso Caballo Loco Grand Cru Maipo Andes

1.750.000

Nói đến Chile là nói đến quốc gia có nền văn hóa rượu vang lâu đời. Những sản phẩm rượu vang ra đời từ vùng sản xuất Central Valley không ngừng mang đến cho khách hàng dùng vang trên thế giới những cảm nhận rất riêng. Chai Rượu Vang Valdivieso Caballo Loco Grand Cru Maipo Andes là một trong số những sản phẩm rượu vang như vậy đó.

Dung tích

Giống nho

,

Nồng độ

Thương hiệu

Vùng

Xuất xứ

preloader