1. Chúng tôi tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc mua sản phẩm của website: ruoutot.net

2. Tất cả mọi trường hợp đổi trả và chăm sóc khách hàng, người mua có thể liên hệ với website: ruoutot.net theo những thông tin được niêm yết công khai trên website.

3. Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

4. Mọi vấn đề về thương lượng, giải quyết vấn đề đều dựa trên cơ sở thỏa thuận và tôn trọng lẫn nhau, đúng các quy định của pháp luật.